Latar Belakang


1.LATAR BELAKANG KAWASAN

- Cadangan Nama Kawasan Rukun Tetangga :
TRT TAMAN DESA DAMAI / TAMAN MUHIBBAH / KAMPUNG NYIOR

- Bilangan dan Komposisi Penduduk :
BIL.
KAUM
JUMLAH
i
Melayu
143
ii
Cina
34
iii
India
35
JUMLAH
212

- Sosio-Ekonomi Penduduk/Pekerjaan [peratus (%)]
i) Kakitangan Kerajaan : 88
ii) Bekerja dengan Sektor Swasta : 17
iii) Berniaga : 36
iv) Bekerja Sendiri : 29
v) Pesara : 42

- Jenis dan Bilangan Rumah :
BIL.
JENIS RUMAH
JUMLAH
i
Rumah Teres
80
ii
Rumah Sebuah
102
iii
Rumah Berkembar
6
iv
Rumah Kedai
15
v
Rumah Kampung (Tradisional)
9
JUMLAH
212

2. JENIS PERTUBUHAN/PERSATUAN YANG TERDAPAT DI KAWASAN INI
i) JKKKP
ii) Persatuan Penduduk
 - Parti Politik
 - Badan Kebajikan Islam
 - UMNO Taman Desa Damai

3. KEMUDAHAN AWAN YANG TERDAPAT DI KAWASAN INI
i) Dewan Rukun Tetangga Taman Desa Damai
ii) Gelanggang Futsal
iii) Keperluan Asas (air,elektrik)
iv) Lain-lain : Pusat Pemulihan dalam Komuniti Jitra (PDK)

4. ISU-ISU YANG TERDAPAT DI KAWASAN INI
i) Kes Jenayah
rompakan
ii) Gejala Sosial
tiada


Dewan Komuniti KRT Taman Desa Damai


Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) Jitra
 


Gelanggang Futsal KRT Taman Desa Damai